Download hier de schoolgids van onze school.

Onze school werkt met de methodiek Kanjertraining voor het bevorderen van een prettig schoolklimaat, sociale veiligheid én vertrouwen.