Wat is De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Met de Cultuur Loper maken scholen vanuit hun eigen visie een doorlopend activiteitenprogramma dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de school. Het programma begeleidt scholen in het traject via acht stappen, van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma.

Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door lokale intermediairs. De coaches van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.

Onze school werkt hierbij nauw samen met Trefpunt Heusden. Via het Trefpunt doen we mee met de programma’s van kunst na school en op school. Maar ook ondersteunen zij ons bij onze kunstprojecten die wij ieder schooljaar groots opzetten. Ingrid van Logten en Claire van Campen zijn de ICC-ers (Interne Cultuur Coördinator) van onze school.