BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie.

Verkeerscommissie

Op onze school is een verkeerscommissie actief waarin teamleden en één ouder zitten. In deze commissie hebben zitting:

Jojanneke Velthuizen en Roland Oerlemans (vertegenwoordigers school), Tijs van Beurden (verkeersouder en vertegenwoordiger vanuit Oudervereniging).

De commissie kijkt kritisch naar de verkeerssituatie bij en rondom onze school en zij treden, waar nodig, in overleg met de politie en de gemeente om eventuele verbeteringen door te voeren.
Verder plant, coördineert en begeleidt de commissie een aantal verkeersactiviteiten. Dit alles met het doel om de kinderen bewuster en veiliger aan het verkeer deel te laten nemen. ​

Het verkeersplan

Onze school heeft het BVL-certificaat. BVL staat voor Brabants Verkeersveiligheid Label. Hiertoe verplicht de school zich ieder jaar in alle groepen activiteiten te houden die bijdragen tot veiliger verkeersgedrag.

Hoe breng ik mijn kind naar school?

Als verkeerscommissie stimuleren wij dat u met uw kind te voet of met de fiets naar school komt. Mocht u toch met de auto komen, probeer een parkeerplaats te zoeken waar u ook mag parkeren. En waar het veilig is voor alle kinderen.
Het volgende mag niet:

–             Parkeren en stoppen midden op de straat.

–             Voor een uitrit van bewoners parkeren.

–             Dubbel parkeren of stoppen.

Op de fiets naar school?

Aangezien wij een kleine school zijn hebben wij geen specifieke afspraken omtrent het fietsbeleid. Als verkeerscommissie stimuleren wij wel dat uw kind zoveel mogelijk te voet naar school komt.

Vervoerprotocol

Hier kunt u lezen wat de landelijke regels zijn voor het gebruik van autogordels, aangevuld met afspraken die voor onze school gelden.